+380 (44) 495-04-05

+380 (97) 495-04-05  

З 1 травня 2019 року введено в дію Закон України «Про житлово-комунальні послуги» , який встановлює відповідальність споживача за неналежне виконання умов договору:

  • у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення;
  • загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу;
  • нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги;
  • пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

Враховуючи вимоги Закону України «Про житлово-комунальні послуги», пункт 4.9. типового договору постачання природного газу побутовим споживачам , ДП «КиївГазЕнерджи» здійснює нарахування пені у розмірі 0,01 відсоток від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу, якщо споживачем було порушено строки оплати та оплата за газ здійснена після 25 числа місяця.